Computerworld

charakterystyka

Miesięcznik Computerworld jest jednym z najbardziej znanych czasopism poświęconych profesjonalnym zastosowaniom technologii teleinformatycznych. Ukazuje sie od ponad 50 lat w kilkudziesięciu krajach świata, polska edycja po raz pierwszy opublikowana została przed 25 laty.
Numer 01/2016

Computerworld to przede wszystkim wiarygodne i aktualne źródło informacji o:
  • zastosowaniach technologii informatycznych w przedsiębiorstwach,
  • dostawcach rozwiązań informatycznych i usług biznesowych,
  • także o zarządzaniu i trendach gospodarczych.

Magazyn adresowany do osób podejmujących decyzje dotyczące strategii i inwestycji informatycznych w firmach, bankach, urzędach, instytucjach i innych organizacjach. Dostarczający wszechstronnej wiedzy o proponowanych przez polski i światowy rynek rozwiązaniach informatycznych, a także wchodzących w ich skład: usługach, oprogramowaniu i sprzęcie.

Przedstawiający najlepsze przykłady zastosowań informatyki w różnych miejscach w Polsce, w którym reportaże i opisy wdrożeń uzupełniają informacje dotyczące biznesowej strony IT: efektywności inwestycji, reorganizacji struktur przedsiębiorstw, zarządzania projektami, budowania przewagi konkurencyjnej firm.